Hvis du ønsker at dit barn kommer hjem i rent tøj, skal du nok ikke søge plads i Kolbøtten:)

Som overskriften antyder er vi en børnehave i bevægelse.

Vi elsker at bruge vores legeplads og følger gerne årets gang. Oplevelser og erfaringer med naturen er en vigtig del af vores hverdag.

I foråret bruger vi tid på at så og spire frø og planter. Vi har bede, som vi passer og plejer. Vi har frugttræer og frugtbuske, hvor vi høster frugt og bær til saft og grød.

Og så har vi året rundt bål ugentligt, her laves bl.a. varmt saftevand eller kakao. Men der kan også laves suppe til frokost eller brød til eftermiddagsmaden.

I og med naturen

  • Hvad er grønne spirer?

    Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

    Friluftsrådet ønsker med Grønne Spirer at støtte og synliggøre dagtilbuddenes arbejde for en grønnere hverdag.

    Derfor deltager personalet i Kolbøtten årligt i kurser og arrangementer med grønne spirer.

  • Ude børn er sunde børn

    Undersøgelser viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for børns motorik. Naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.