Velkommen til Kolbøtten

I Kolbøtten stræber vi efter, at give barnet anerkendelse for den det er, og ikke kun for det det gør. Barnet skal føle sig omgivet af omsorgsfulde og interesserede voksne, der kun ønsker det godt. Vi mener, at barnet besidder et væld af potentialer, som bare venter på at blive udfordret og udviklet. Derfor er det afgørende, at personale og forældre optræder som ansvarlige voksne, der gør nogle bevidste til- og fravalg på barnets vegne.

Det enkelte barn skal kunne udvikle sig som en unik person - forskellig fra alle andre. Ligeledes skal barnet tilegne sig og følge visse sociale spilleregler og normer for at kunne begå sig og trives i forskellige sammenhænge. Pædagogisk set har vi i år særlig fokus på, at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

Vores mål lyder:

Alle børn skal føle sig som en del af fællesskaber, og have mindst én nær relation til et andet barn.

Vi prioriterer nærvær, tæt voksenkontakt og det at være sammen højt. Vi støtter børnene i et varieret følelsesliv med plads til at være ked af det, glad eller vred.

Her er et lille uddrag af forældre kommentarer:

• ”Høj faglighed og mange aktivitetstilbud, men også tid og plads til omsorg og varme. En rigtig god blanding af forskellige
personligheder med forskellige kompetencer blandt personalet”

• ”God udvikling (f.eks. nye læringsrum) og samtidig genkendelighed og tryghed med gode, gamle, faste traditioner”

• ”Vi har et rigtig godt indtryk af Børnehaven Kolbøtten. Det virker som en veletableret institution, med en fornuftig kultur og tydelige værdier, med frihed til børnene, som skal boltre sig og udfordres, smat hjælpes og lære at håndtere udfordringer, konflikter og blive en god ven”

Du kan læse mere om Forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 under menupunktet "Forældrebestyrelsen"

God læselyst

Læs mere under Forældrebestyrelsen
Kolbøtten har GULD i økologi