Velkommen til Kolbøtten

I Kolbøtten stræber vi efter, at give barnet anerkendelse for den det er, og ikke kun for det det gør. Barnet skal føle sig omgivet af omsorgsfulde og interesserede voksne, der kun ønsker det godt. Vi mener, at barnet besidder et væld af potentialer, som bare venter på at blive udfordret og udviklet. Derfor er det afgørende, at personale og forældre optræder som ansvarlige voksne, der gør nogle bevidste til- og fravalg på barnets vegne.

Det enkelte barn skal kunne udvikle sig som en unik person - forskellig fra alle andre. Ligeledes skal barnet tilegne sig og følge visse sociale spilleregler og normer for at kunne begå sig og trives i forskellige sammenhænge. Pædagogisk set har vi i år særlig fokus på, at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

Vores mål lyder:
Alle børn skal føle sig som en del af fællesskaber, og have mindst en nær relation til et andet barn.

Du kan læse mere om Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 under menupunktet "Forældrebestyrelsen"

God læselyst

Læs mere under Forældrebestyrelsen

Billeder og video

Se flere
Kolbøtten har GULD i økologi