Pæ­da­gog­stu­de­ren­de

Her kan du læse om, hvordan det er at være pædagogstuderende i Kolbøtten

Pædagogstuderende


Inden den studerende starter i praktik, forventer vi at den studerende har sat sig grundigt ind i Kolbøttens politikker og retningslinjer så der er skabt kendskab til den pædagogiske praksis samt vores værdigrundlag.

Vi forventer, at den studerende overholder tavshedspligten

Vi forventer fleksibilitet i forhold til mødeplanen, enhver skal kunne åbne og lukke, samt ændre sin vagt og dække ind ved sygdom

 

Pædagogisk praksis

 • Den studerende skal arbejde ud fra Kolbøttens værdier og mål. Samtidig stiller kritiske spørgsmål hertil.
 • Den studerende skal være nysgerrig og undrende i forhold til egen og andres praksis.
 • Vi forventer at den studerende tager udgangspunkt i det enkelte barn, uden at forfordele.
 • Forældresamarbejde
 • Den studerende skal være åben og imødekommende overfor alle forældre, og vise interesse i, at modtage deres barn.
 • Den studerende skal hilse på alle stuens forældre, give håndtryk og præsentere sig.
 • Den studerende skal være professionel i forældresamarbejdet.

 

Personalesamarbejde

 • Vi forventer den studerende er imødekommende, smilende, åben og ærlig.
 • Den studerende skal kunne modtage konstruktiv kritik fra personalet, og tage del i pædagogiske diskussioner på stuemøder, personalemøder og til vejledningstimerne
 • Være loyal og ansvarlig over for det øvrige personale, hvilket betyder at alle tager ansvar for at sige det de har på hjertet højt og til den der kan gøre noget ved det. Sladder og bagsnakken accepteres ikke i Kolbøtten
 • Den studerende skal kunne indgå i samarbejde med det øvrige personale.
 • Vi forventer gensidig respekt.

 

Møder

Der er mødepligt til personalemøder, stuemøder samt øvrige arrangementer i Kolbøtten.

 

Vejledning

 • Vi forventer, at den studerende laver dagsorden til vejledningstimerne
 • Den studerende er selv ansvarlig for hver vejledningstime, hvilke emner osv.
 • Vi forventer, at den studerende arbejder ud fra praktikvinduets mål og holder sig ajour i forhold til målene i samarbejde med vejlederen.
 • Vi forventer, at den studerende tager referat af vejledningstimerne.

Vi tilbyder

 • Lønnet studerende får tilbudt 1 times vejledning om ugen. Øvelsesstuderende 45 min
 • Vi gennemgår relevante emner som understøtter Kolbøttens pædagogik
 • Vores leder giver vejledning i Kolbøttens organisation og ledelse.
 • Vi tilbyder udlån af litteratur, artikler og film.
 • Vi giver den studerende et stort spillerum i forhold til at afprøve og eksperimentere