Vel­kom­men til bør­ne­ha­ven Kol­bøt­ten

Her kan du læse om børnehaven Kolbøtten

Kolbøtten

I børnehaven Kolbøtten udvikles læringsmiljøer som understøtter børns lyst til at lege, udforske og eksperimentere. Læring i Kolbøtten handler nemlig ikke kun om de læringssituationer, hvor vi voksne har et bevidst mål, men særligt er vi optaget af børns upåagtede læring. Det er læring, der ikke har fokus på resultatet med i stedet er procesorienteret, og miljøet der facilitere læring gennem opdagelse, og børns naturlige nysgerrighed.

Vi er en del af de grønne spirer program. Vores hverdag er lagt op omkring læring i og med naturen som omdrejningspunkt. Det handler både om kendskab til natur, udeliv og science som f. x. hvad blomsterne hedder, en bæredygtig tanke hvor vi bruger naturens ressourcer, eller/samt en eksperimenterende tilgang sm bl.a. farver i naturen. Men det handler også om at vi i og med naturen, øver os på de sproglige, kropslige, sociale og andre kompetencer.

Vi laver bål ugentligt, vi bevæger os i vores lokalsamfund, og har mange muligheder i naturen lige udenfor vores dør, hvor grønne områder skov og krat er lettilgængelige.

Vi er beliggende i en tidligere skole, hvilket giver os nogle fantastiske muligheder for at benytte gymnastik sal, kreative rum og meget mere. Vores indemiljø summer af små læringsmiljøer der giver mulighed for fordybelse i mindre grupper. Og selv naturen er en væsentlig faktor i vores indretning, f. x. har vi flere udstoppede dyr, bestemmelsesplakater, hvor man kan følge dyrenes liv i skov og krat og meget meget mere.

I Børnehaven Kolbøtten ser vi læring og leg som gensidigt afhængige af hinanden. Læring foregår hele dagen i både rutiner, leg, planlagte aktiviteter m.v. Eksempelvis er vi særligt opmærksomme på at rutinesituationerne i garderoben, ved bleskift, vaske hænder, måltiderne osv. har et klart lærings -og udviklingsfokus i dialogen med barnet. Vi binder bro i disse situationer og i dialogen med barnet taler vi om at øve sig.

Hvad kunne barnet i går, og hvad kan man måske i morgen, hvis man bliver ved med at øve sig. Alle er vi sociale væsner, der dannes trives og lærer i samværet og samspil med andre. Hvert barn har forskellige præmisser for deltagelse, derfor bør alle behandles forskelligt for at blive behandlet lige. Vi fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. Leg er værdiskabende i sig selv.

Derfor er man som ansat i børnehaven Kolbøtten fokuseret på at skabe legemiljøer der fordrer deltagelse for alle børn uanset hvilke forudsætninger børn måtte have. Gennem bl.a. vejledt deltagelse gør vi legen mulig for alle børn.