For høje og lave - for alle!

Her kan du læse om os, hvem er vi, og hvad vægter vi i dagligdagen, og hvordan opstod Kolbøtten som vi kender idag.

For høje og lave - for alle!

 • Pædagogik i hverdagen

  Vi værdsætter børnenes relationer indbyrdes og til de voksne. Derfor er værdier som nærvær og trivsel essentielle i vores hverdag. Nærvær er kendetegnet ved prioritering af tid til de små ting der gør er stor forskel. F. x. tiden til at øve sig, og lære/mestre nye færdigheder – dette foregår ved tøjskift, bleskift og meget mere. Når et barn starter i børnehave er relationen til de voksne første skridt til barnets trivsel. Derfor er det også en prioritet at der er tid til nærvær.

  Som en fællesfaktor ligger begrebet fællesskaber henover alt hvad vi gør i hverdagen. Grundlaget for bl.a. trivsel eksisterer også i, at alle børn er en del af et fællesskab. Derfor er fællesskabets evne til inklusion og læring om hinandens forskelligheder et væsentligt bidrag i at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 • Hvordan opstod Kolbøtten

  Børnehaven Kolbøtten er oprettet i 2005 ved en sammenlægning af Koloritten i Kollemorten og Børnehaven Krudthuset i Vonge.
  Børnehaven har til huse i Kollemorten gamle skole, hvilket gør at vi har mange gode faciliteter både ude og inde.

  Børnehaven råder over 4 store grupperum. 3 mindre legerum, fællesrum og hobbyværksted. Børnehaven har i tillæg fri adgang til gymnastiksal og store mødelokaler.
  Børnehaven har adgang til legeplads, sportsplads, udendørsscene, bålplads, stor asfalteret gård og naturlegeplads. Alt er åbent for offentligheden.

 • Kollemorten gamle skole

  Kollemorten Skole blev bygget i 1951 og startede med 5. klassetrin. Fra 1962 blev den udvidet til 7. klassetrin. Skolen blev nedlagt i 1990. Selvom de større skoler, der blev bygget i perioden, havde mere end en lærer, havde mange stadig lærerbolig tilknyttet. 

  I vinklen til venstre i billedet ses førstelærerboligen, hvor der var trapper ud til
  haven. Først i 1976 flyttede skolelederen ud, og stuerne blev omdannet til bibliotek.