Kolbøttens faciliteter

    Kolbøtten blev ombygget i 2011, og i dag har vi ekstreme gode forhold både inde og ude!