Studerende i Kolbøtten

Pædagogstuderende

I Børnehaven Kolbøtten modtager vi pædagogstuderende fra University College Lillebælts. (UCL)
Vi ser det som et stor gevinst, at kunne være med til at uddanne kommende pædagog kollegaer.

Børnehaven Kolbøttens praktikbeskrivelse for pædagogstuderende kan downloades som pdf fil.

PAU elever

I samarbejde med vejle kommune og SOSU-skolen Fredericia/Vejle modtager vi pædagogiske asistent elever (PAU) i praktik.
Vi ser det som et stor gevinst, at kunne være med til at uddanne kommende pædagogmedhjælper kollegaer.

Børnehaven Kolbøttens praktikbeskrivelse for PAU elever kan downloades som pdf fil.