Værdigrundlag for forældresamarbejde

Vores samarbejde skal præges af åbenhed, ærlighed, respekt, nærvær, engagement, initiativ og tryghed. Humor og glæde skal dog være den vigtigste drivkraft for, at danne grobund for det gode fællesskab mellem børn, forældre og personale.

Læs mere om:
- Forældrekraft
- Personalets forventninger til forældre
- Forældreansvar
- Succeskriterier for forældre-og personalesamarbejde
- Forældre- og personalets vigtigste opgave