Værdigrundlag for børnene

Vi arbejder på, at Børnehaven Kolbøtten er en børnehave fuld af glade børn med lyst til at udforske livet. Børnehaven Kolbøtten skal være præget af nærværende, troværdige og engagerede voksne, som giver børnene tid, plads og rum til leg, fantasi, fordybelse og udvikling.

Børnene skal have mulighed for at føle sig værdsat og betydningsfulde. De skal opleve et væld af succesoplevelser, kunne udvise omsorg og glæde andre. Vi holder fokus på det enkelte barn, dets samspil med andre børn og ser barnet som en del af sin familie, derfor er forældrenes interesse og opbakning ekstrem vigtig.

Kerneopgaver i Kolbøtten

Nærvær og omsorg
Træne gode legerelationer
Praktiske opgaver/hverdags situationer
Tid til børnene
Leg, læring og udvikling
Tage imod nye børn og forældre
Iagttagelser & dokumentation
Støtte børn med særlige behov
Den gode overgang til skolen
Den gode forældresamtale i hverdagen
Vi vil i fællesskab med jer som forældre arbejde for

At børnene er glade for at komme i børnehave, og oplever tryghed og værdsættelse.
At børnene oplever glæde ved fællesskabet og udviser empati og omsorg for hinanden.
At det enkelte barn udvikler sine kompetencer og færdigheder.
At børnene får sunde vaner (kost, motion, hygiejne).
At børnene tager initiativer til venskaber, lege og eksperimenter.
At børnehaven summer af glade, nysgerrige og tilfredse børn.

Udarbejdet af personalet og bestyrelsen og sidst redigeret d. 27.11.14