Solpolitik

Børnehaven Kolbøtten er medlem af Kræftens Bekæmpelses Solklub ”skru ned for solen”.
Vi har vedtaget en Solpolitik, som medarbejdere, forældre og bestyrelse samarbejder om at efterleve. Solpolitikkens mål er, at beskytte børn og medarbejdere mod skadeligt ultraviolet stråling fra solen.
Kolbøttens solpolitik følges, når UV-indexet er 3 eller mere. Det er typisk fra april til september mellem kl. 12-15.


Personale
• Vi beskytter huden med solhat og tøj.
• Vi smører børnene med solcreme, ved middagstid og igen, hvis børnene har svedt meget.
• Vi smører med rigelige mængder vandfast solcreme faktor 15, der beskytter mod både UVA- og UVB- stråling.
• Vi bruger ikke solcreme til at forlænge den periode børnene tilbringer i solen.
• Vi sætter lege og socialt samvær i gang på steder med skygge midt på dagen (under halvtage, i hytten, i sandkasserne, under træer osv).
• Vi forsøger at være gode, solsikre rollemodeller for børnene.
• Vi planlægger mulighed for skygge ved udendørs aktiviteter midt på dagen.
• Vi abonnerer på UV-indexet på www.skrunedforsolen.dk

Forældre
• Forældrene smører børnene med solcreme, inden de møder i børnehave.
• Vi husker forældrene på, at det er bedst, hvis børnene bærer tøj, der dækker så meget af huden som muligt – minimum til knæ og albuer.
• Vi husker forældrene på, at børnene skal medbringe en solhat med en god bred skygge, samt at kasketter ikke er gode solhatte, fordi de ikke beskytter nakke og ører.
• Vi informerer nye forældre om vores solpolitik.
• Vi minder forældrene om indholdet af vores solpolitik hvert år i april.

Fremadrettet:
• Vi overvejer nye muligheder for skygge, når vi bygger om udendørs.
• Vi evaluerer vores solpolitik hvert år efter sommeren.

                                                                          Godkendt af personale og forældrebestyrelse juni 2016