Mobbepolitik

  I Kolbøtten skal alle opleve at være inkluderet i et eller flere fællesskaber. Derfor er det afgørende at børn, forældre og personale udviser omsorg, respekt, mod og tolerance for hinanden. Mobning forebygges bedst i et tæt samarbejde mellem personale og forældre. Derfor er mobning og venskaber et fast tema på Kolbøttens stuevise forældremøder.

  Vores definition af mobning: En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Omskrevet i forhold til børnehavebørn er mobning, når børn/voksne driller for alvor.
  Vi skelner mellem mobning og drillerier, men det er alene det barn/familie der mistrives og har det dårligt, der bestemmer, om det, barnet føler sig udsat for, er mobning. Det tilkommer ikke barnets omgivelser at gøre barnets oplevelser mindre end det, barnet føler.

  Forældre tips: 
  - Støt dit barn i at indgå legeaftaler med alle på kryds og tværs i børnegruppen
  - Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven eller om deres forældre
  - Indfør social fødselsdagspolitik
  - Giv dit barn opmuntring til at forsvare sig selv og støtte kammerater, der ikke kan forsvare sig selv
  - Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer
  - Vær opmærksom på, at dit barn kan opføre sig anderledes i institutionen end hjemme

  Læs mere om hvordan vi forebygger og håndtere mobning.. • Mobbepolitik.pdf