Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan er der, hvor vi som institution sammen med forældrebestyrelsen sætter mål for den kommende periode. Læreplanen beskriver også hvordan vi opfylder målene samt hvordan vi undervejs vil sikre at vi er på rette kurs.

Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personales vigtigste arbejdsredskab og omhandler arbejdet med de seks læreplanstemaer, den pædagogiske praksis, børnemiljøet samt beskrivelse af demetoder vi vil anvende i arbejdet.

De 6 læreplanstemaer omhandler:
- Alsidig personlig udvikling
- Sociale kompetence
- Sproglig udvikling
- Krop og bevægelse
- Natur og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier