Den gode overgang fra børnehaven til skole

Børn har brug for tryghed, tid og forudsigelighed, når de skal vænne sig til et nyt miljø. Vi har fokus på den gode overgang fra børnehave til skole for, at lette overgangen for barnet og for at skabe større tryghed, mestring og deltagelse allerede fra 1.skoledag.
Vejle Kommune har valgt at pege på otte kompetenceom¬råder, som de professionelle særligt skal have fokus på i arbejdet med overgange.

Læs mere om vores arbejdsmål og arbejdsmetoder.