Børns læring og udvikling

  Personalet holdning til børns læring og udvikling
  - Læring sker gennem leg. Derfor er det vigtigt, at der bliver givet tid og rum til legen.
  - Læring sker i et miljø hvor der er glæde og spontanitet.
  - Læring sker gennem fordybelse og bearbejdning.
  - Læring sker når vi stimulerer og giver opbakning til børnenes interesser.
  - Læring sker gennem succesoplevelser og den anerkendelse barnet får.
  - Læring sker når vi voksne er engagerede og bidrager med ny viden.
  - Læring sker når børnene er rollemodeller og vidensformidlere for hinanden.
  - Læring er mangfoldig og kan ikke altid sættes på formel.