Referater

Vi afholder bestyrelsesmøder ca. hver anden måned i tidsrummet kl. 18:30-21.00.

Efter hvert møde vil der blive udgivet et referat, dette hænger på opslagstavlen ved indgangen og sendes ud via DayCare til indmeldte børn.

Oversigt over forældrebestyrelsens årlige møder, hænger på samme opslagstavle ved indgangen.

I er altid velkommen til, at bede et bestyrelsesmedlem om at tage punkter med til drøftelse i bestyrelsen, eller bruge ”postkassen” og give ideer, ris og ros!

Forældrebestyrelsen er en af forældrenes muligheder for medindflydelse i børnehavens indre liv.