Medlemmer i Forældrebestyrelsen 2017/2018

Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer
5 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre.
1 medlem vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.
Lederen er født medlem, sekretær og sagsbehandler for bestyrelsen.
Ud over bestyrelsens medlemmer vælges der 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne.