Kompetencer og opgaver

    Forældrebestyrelsen udarbejder overordnede principper ifølge Vejle Kommunes Styrelsesvedtægt.

    Herudover rammesætter de børnehavens budget og har udtaleret ved ansættelser af nyt fast personale.

    Som noget nyt i 2005 skal forældrebestyrelsen også godkende og evaluere børnehavens læreplaner.