Forældretilfredshedsundersøgelse 2019

    Forældrebestyrelse og personalet har analyseret resultatet af årets forældretilfredshedsundersøgelse, og vil gerne takke for den store opmærksomhed som denne har fået. Svarprocenten er på 86 %, hvilket var tilfredsstillende, og giver et godt vurderingsgrundlag.

    Læs mere om resultat her